21.12.2019 · · 0

Eriävä mielipiteeni kirkkovaltuusto 16.12.2019 58§/2019

ERIÄVÄ MIELIPIDE

 

Kirkkovaltuuston kokous 16.12.2019 58§/2019 Talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmat vuosille 2021-2022

Tein asiakohtaan 4 muutosesitystä, joita ei hyväksytty puheenjohtajan todettua, että muutosesityksiä ei kannatettu.

1) Osana tasapainottamisohjelmaa tulee päivittää kiinteistö- ja henkilöstrategiat

2) Seurakuntakeskuksen korjausinvestoinnista poistetaan 500.000 €

3) Kirkot ja hautausmaat ovat ensisijaisia kohteita ja niihin tulee tehdä tuleville vuosille 1000.000 euron investointivaraus.

4) esitän kirkkojen saumaukseen ja kirkon ulkopintojen korjaukseen 30.000 euroa lisää eli 50.000 euroa.

Tässä perusteluni, jotka pääosin esitin kokouksen ko asiakohdassa

Talousarvio vuodelle 2020 on ensimmäinen ainakin 30 vuoteen, jonka valmisteluun ei ole voinut osallistua kaikki seurakuntamme valtuustoryhmät, — näin te muut päätitte.

En olisi uskonut suuren vaalivoittonne tarkoittavan yhden ryhmän täydellistä syrjäyttämistä.

Tällä mitä edellä sanoin on suuri merkitys ja ollut suuri merkitys käyttämiini puheenvuoroihin. Jos muut ryhmät käsittelevät yhteisiä seurakuntamme asioita jopa kahden kokouksen päivävauhtia ja lisäksi olette käsitelleet niitä useissa työryhmissä. Siinä on huima ero. Ei mielestäni tarvitse ihmetellä sitä, että miksi pidän täällä valtuustossa pitkiä puheenvuoroja. Tämä on ainoa paikka, jossa voin käyttää minulle vaaleissa annettua tehtävää.

Valitettavasti tämän valtuustokauden ensimmäisen vuosi on ollut irvikuva seurakunnan yhteisten asioiden hoitamisen näkökulmasta, tämä ei ole yhteisten asioiden hoitamista, tämä ei ole demokratiaa, meillä on jostakin syystä unohdettu hyvä hallinto.

Hyvät valtuutetut

Kokemäen seurakunnan talousarvio ensi vuodelle 2020 ja suunnitelmat vuosille 2021-2022 ovat Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston esitys talousarvioksi ja siksi on tärkeä katsoa tulevaisuuteen arvioida tulevaa, ei pelkästään ensi vuotta tai seuraavaa vuotta. Sitä arviointia ei näy missään.

Talousarvion perustelut ovat talousarvion keskeisin ja siksi tärkeä osa.

Poimin eräitä kohtia.

Lainaus alkaa sivulla 4

Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Lainaus päättyy.

Tämä on hyvin sanottu ja toivoisi siihen suhtauduttavan vakavasti, varsinkin tiedämme, että myös tuomiokapituli on jo pyytänyt seurakunnalta selvitystä seurakunnan taloudesta.

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt joulukuussa 2016 rakennemuutoksiin liittyvän hallinnollisen ohjeistuksen, joka on ennen muuta suunnattu tuomiokapituleille ohjeistuksena seurakuntarakenteiden muutostilanteisin. Ohjeistuksessa määritellään myös tuomiokapituleille puuttumiskynnykset.

Puuttumiskynnyksellä tarkoitetaan seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyviä seikkoja, joiden esiintyessä tuomiokapitulin tulee ottaa vastuuta seurakuntien tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyö- tai rakennemuutosprosessien vireille saattamisesta.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulista on Kokemäen seurakuntaa saapunut kirkkohallituksen puuttumiskynnysanalyysi vuodelta 2018. Viime vuoden tilinpäätöksen pohjalta Kokemäen seurakunta ylittää tuomiokapitulille asetetun puuttumiskynnyksen kahdessa kohtaa: vuosikate on ollut negatiivinen kaksi vuotta ja se on negatiivinen ilman avustuksia.

Kun luin tämän tuomiokapulin Kokemäen seurakunnalle lähettämän viestin, niin uskoin kirkkoneuvoston ottavan tämän vakavasti. Ainakin minä haluan Kokemäen seurakunnan pysyvän itsenäisenä ja niin uskoin myös kirkkoneuvoston ajattelevan. Mutta mitä vielä.

Tässä talousarviossa ei ole mitenkään huomioitu tätä. Surutta painetaan entiseen tahtiin.

Nyt pitäisi ehdottomasti pysäyttää kaikki investoinnit ja tehtävä uusi alku Kokemäen seurakunnassa, muussa tapauksessa se on loppu. Meidän pitää yhdessä laatia yhteinen tiekartta Kokemäen seurakunnalle ja sen tulevaisuudelle. Se on ensimmäinen toimenpide, joka pitää tehdä.

Investointimäärärahoista on seuraavassa hyvinkin tärkeä kohta, lainaus samalta sivulta

Investointimääräraha ei ole investointipäätös vaan investointi vaatii aina erillisen hankintapäätöksen, lainaus päättyy.

Usein kuulee ja myös nykyisten valtuutettujen suusta virheellistä tietoa, että oli päätetty korjata jotakin ja ei kuitenkaan korjattu vaikka talousarviossa oli varattu määräraha. Tämä äskettäin lukemani kohta on syytä muistaa. Tästä syystä en aio kovin tarkasti lähteä käymään talousarvion lukuja. Nämä asiat löydämme vielä edestämme, toisaalta ne antavat pelimerkkejä, joiden käyttöön tämän jälkeen ei kaikilla ryhmillä, kuten alussa totesin, ole sananvaltaa.

Vielä kolmas kohta talousarvion rakenne kappaleesta.

Lainaus

Seurakunnan talouden kannalta tämä epävarmuus veropohjasta ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista edellyttää varovaisuutta tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. Lainaus päättyy.

Näitä kolmea kohtaa korostan, jotta ne eivät jää kuolleiksi kirjaimiksi, vaan velvoittavat toimeenpanijoita, kirkkoneuvoston jäseniä, meitä kaikkia toimimaan kuten edellä oli kirjoitettu.

Mutta sitten tekstiosan kohtiin joihin en ole tyytyväinen.

Ensin suora lainaus

Seurakunnan on varauduttava tekemään vuoden 2020 aikana suunnitelma seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Osana tasapainottamisohjelmaa tulee laatia henkilöstöstrategia. Seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta useamman vuoden peräkkäinen alijäämäinen tulos aiheuttaa tarpeen tarkastella seurakunnan toimintaa ja taloutta entistä tarkemmin ja kauskantoisemmin. Investointientarvitsemat määrärahat, jotka katetaan ja on aikaisemmin katettu kassavaroista kuluttavat nopeasti aikaisempien vuosien ylijäämät kassasta, nykyisellä vuosikertymällä ei uutta varantoa enää kerry.

Lainaus päättyy.

Tämän tekstiosan on siis kirkkoneuvosto yksimielisesti päättänyt ja en ollut uskoa tätä lukemaani todeksi. Keväällä kovalla kiireellä piti saada kiinteistöstrategia tässä salissa hyväksyttyä ilman todellista pohdiskelua ja valmistelua ja eriävien mielipiteiden saattelemalla veitte sen päätökseen. Siinä ei ollut mitään edellä mainitun lainauksen loppuosan ajatuksia, saati päätöksiä. Todettiin, että sitä voidaan muuttaa ja se ei ole vielä päätös toimenpiteistä. Kuitenkin talousarvion kirjallisissa osissa on monessa kohdin viitattu kiinteistöstrategiaan, jolloin ne kirjataan kuitenkin talousarvion kirjalliseen osaan.

Kirkkoneuvosto esittää 500.000 seurakuntakeskuksen korjaukseen, jonka sisällöstä ja laajuudesta ei ole tietoa kellään. Tässä mennään sammutetuin lyhdyin, tehdään päätöksiä asioista, joista ei ole käsitystä ja ymmärrystä, saati taloudellisia edellytyksiä Kokemäen seurakunnan talouden ja toiminnan kokonaisuuden kannalta.

Talousarvion esittelyosassa, jossa pitäisi avata seurakunnan talous ja tulevaisuus ihan oikeasti te oikeasti kehtaatte osana tasapainottamisohjelmaa nostaa esille henkilöstön selkänahasta revittävät säästöt, jonka seurauksena aivan taatusti seurakuntalaisten saamat palvelut heikkenevät.

Seurakunnan kiinteistömenoja tulee saada pienemmäksi. Seurakunnan kiinteistöihin kohdennettavien investoinnit tulee suunnitella siten, että niistä saadaan taloudellista säästöä. Tulee hakea vaihtoehtoja omille rakennuksille, seurakunta on saanut useita tarjouksia monelta eri taholta vuokratiloihin siirtymisestä, seurakunta on saanut Kokemäen kaupungilta kirjeen, jossa toivotaan yhteisten tilojen käyttöönottoa. Nyt olisi oiva paikka saada Kokemäen kaupungin ja seurakunnan yhteisiä palvelupaikkoja, jopa palvelukeskuksia. Nämä vaihtoehdot tulee käydä läpi ennen kuin korjataan vanhoja rakennuksia osittain tai ns. kevytkorjauksilla.

Kokemäellä

16.12.2019

Paavo Valtanen

kirkkovaltuuston jäsen

 


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.