24.04.2020 · · 0

Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1.4.2020. Kirjalliset lausumani päätöksiin §1/2020 ja §6/2020

Kirkkovaltuuston kokous 1.4.2020 klo 18.00/Kokemäen kirkko

 

Kirjallinen lausuma §1/2020

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Virukset ovat nyt keskellämme, Korona ikään kuin desantti on laskeutunut joukkoomme. Mutta mitä me, Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuusto tässä Korona-viruskriisin keskellä tekee? Meidän pitäisi toimia esimerkillisesti.

Valtioneuvosto, tasavallan presidentti, kirkkohallitus ja tuomiokapituli ovat antaneet määräyksiä ja ohjeistaneet suomalaisia ja seurakuntien viranhaltijoita sekä luottamusmiehiä ja kaikessa on selkeästi sama linjaus, aivan sama linjaus. Kaikkien tulee toimia niin, että estetään viruksen leviäminen.

Valtioneuvostolla on selkeitä linjauksia asioista, joita jokaisen suomalaisen tulee noudattaa.

Sen mukaan tehdään kaikki se mitä voidaan tehdä viruksen leviämisen estämiseksi ja vain pakollinen kanssakäyminen ihmisten välillä on hyväksyttävää. Tätä ohjetta noudattavat erityisen hyvin yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat. Siitä kiitos heille kaikille.

Kirkkohallituksen ohjeistuksesta suora lainaus:

”Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukset voidaan siis pitää, jos on asioita, joista on välttämättä päätettävä, Jos tällaisia asioita ei ole, suositellaan kokousten siirtämistä myöhempään ajankohtaan.”

Kirkkohallituksen lakimiehen linjaus

..on syytä tarkkaan harkita, onko syytä ottaa riski. Lainaus alkaa ”Taudin tarttumisvaara kasvaa joka tilanteessa, kun kodista poistutaan”, lainaus päättyy.

Tämä sähköpostiviesti on osoitettu kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja hän on lähettänyt sen meille kaikille.

Miten me, seurakunnan luottamushenkilöt, joiden tulisi olla esimerkkinä seurakuntalaisille ja kaikelle kansalle julkisen esivallan ohjeiden noudattamisessa toimimme.

Me kokoonnumme tänne kirkkoon, jossa jumalanpalveluksessa pappi, kanttori ja suntio keskenään pitävät jumalanpalvelusta, jota onneksi on mahdollisuus netin kautta seurata, me kokoonnumme tänne keskustelemaan ja päättämään seurakunnan yhden kiinteistön korjauksesta, yhdestä noin 20 rakennuksen katraasta.

Tämä kokoontumisemme ei ole missään linjassa siihen mitä maailmassa ja Suomessa tapahtuu, ei missään linjassa niihin toimenpiteisiin, jota korona-viruksen torjunta edellyttää.

Arvoisa puheenjohtaja.

Olen ollut yli 25 vuotta kirkkovaltuutettuna ja tänään ensimmäisen kerran minua pelotti tulla seurakunnan kokoukseen, onko virus iskemässä tähän kirkossa kokoontuvaan valtuustoon.

Tiedän, ja en kiistä sitä, että kirkkovaltuuston puheenjohtajalla on oikeus kutsua kirkkovaltuusto koolle ja meillä valtuutetuilla on velvollisuus tulla tähän kokoukseen. Minä en halunnut asiassa rintamakarkuriksi, en halunnut antaa kenellekään selitystä poissaolooni.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tämän kokouksen tässä asiakohdassa päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

Koska olemme nyt tulleet tänne ja olemme altistuneet mahdolliselle riskille, niin kokouksen keskeyttäminen ei auttaisi yhtään asiaa. Siksi kannatan kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta, mutta sen sijaan moitin kirkkovaltuuston puheenjohtajaa toimintaa tämän kansallisen hädän keskellä.

Tämän kokouksen asiat olisi voitu käsitellä kohta, noin kahden kuukauden kuluttua pidettävän tilinpäätöskokouksen yhteydessä. Se kokous on lakisääteinen ja välttämätön, tämä ei ole sitä. Korostan, että valtuutettuna olen moneen kertaan vedonnut kokouksen puheenjohtajaan tämän kokouksen siirtämiseksi.

Kokemäen seurakunnan viranhaltijat olisivat ehtineet siihen mennessä valmistella kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisen sähköisen kokouksen järjestämisen.

Olemme paljon vartijoita, meille on annettu avaimet Kokemäen seurakunnan päätöksentekoon.

Tämän kriisin hetkellä pitää unohtaa itsekkäät ajatukset ja keskittyä oleelliseen. Kaikki seurakunnan toiminnot ja tehtävät tulee keskittää hädässä olevien ihmisten auttamiseen, sen aika on juuri nyt. Tulee olla auttamassa omalla tavallamme heitä, eikä olla täällä.

Seurakunnan vastuullisten virkamiesten ja tässä tapauksessa luottamuspuheenjohtajan keskeisenä tehtävänä tällä hetkellä on toiminnallaan estää henkilöitä, luottamushenkilöitä ja myös seurakuntalaisia altistumasta virustartunnalle, muu on juuri nyt toisarvoista.

Arvoisa puheenjohtaja

Samalla esitän, että tämä puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan käsiteltävään pykälään.

1.4.2020

Paavo Valtanen

Seurakunnan parhaaksi valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

Kirkkovaltuuston kokous 1.4.2020 klo 18.00/Kokemäen kirkko

 

Kirjallinen lausuma §6/2020

  • 6 Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen pääpiirustusten hyväksyminen

Arvoisa puheenjohtaja

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää miljoonainvestoinnin pääpiirustusten hyväksymistä, mutta ei siitä voida noin vaan päättää. Asiasta pitää keskustella ja ainakin minä tuon muutamia näkökulmia esille ennen päätöksen tekoa.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tätä asiaa kokouksessaan 27.2.2020 pykälissä 39 ja 40.

Vasta eilispäivänä minulle aukeni tämän asian kirkkoneuvostossa tapahtunut valmistelu.

Tässä otsikon mukaisessa asiassa viitataan vain kirkkoneuvoston pykälään 39.

Aivan aluksi teen kaikille tiettäväksi, että missään tapauksessa en ota kantaa arkkitehdin pääpiirustukseen. Arkkitehti on varmaan laatinut saadun suunnitteluohjeen mukaisesti ja ovat teknisesti hyväksyttävissä. Tämän sanon siksi, että tulee kaikille selväksi, en arvostele arkkitehdin työtä.

Suunnittelun lähtökohtana on käytetty hankesuunnitelmaa ja siitä on tehty omat tulkinnat ja suunnittelun rajaukset.

Jokaisen investoinnin tulee olla kokonaistaloudellisesti järkevä. Investoinnin jälkeen pitää tulla huomattavia taloudellisia säästöjä ja niiden pitää mahdollistaa niitä myös pitkällä aikavälillä.

Valitettavasti seurakuntakeskuksesta tulee näiden kirkkoneuvoston hyväksymien piirustusten perusteella torso.

Aivan kuin torsossa pää, meidän tapauksessa tehdään hieno katto, mutta toimivaa alapäätä ei ole ollenkaan.

Tavoitteena oli saada kaikki toiminnot seurakuntakeskukseen. Korjausten piti olla sellaiset, että kaikille niin lapsilla kuin myös työntekijöillä on korjatussa rakennuksessa taatusti turvalliset tilat.

Seuraavaksi otan esiin kirkkoneuvoston saman kokouksen 40§

KOKEMÄEN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUSHANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Kokousasiakirjasta ilmenee, että kirkkoneuvosto on viime vuoden heinäkuun 22. päivänä 120§/2019 valinnut peruskorjaushankkeen kustannussuunnittelijaksi A-Insinöörit Oy:n.

Vastuullinen esittelijä on esitellyt asiaa seuraavasti:

Suora lainaus:

Seurakunnan päättävillä luottamushenkilöillä tulisi olla riittävästi tietoa päätöksentekoa varten peruskorjaushankkeen vaikutuksesta seurakunnan toimintaan ja talouteen.

ARK-pääpiirustusten perusteella tehtävä kustannusarvio tulisi olla kirkkovaltuutettujen käytössä ennen kuin ARK-pääpiirustuksista päätetään kirkkovaltuustossa.

Kirkkoneuvoston tulee ottaa huomioon, että Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke on yleistä mielenkiintoa herättävä vireillä oleva seurakunnan asia, josta tulisi antaa riittävät tiedot seurakunnan jäsenille (KJ 7:9, 2. mom.), myös hankkeen vaikutuksista seurakunnan toimintaan ja talouteen.”

Lainaus päättyy

Näin talouspäällikkö on esitellyt asiaa kirkkoneuvostolle ja tehnyt päätösesityksen:

ESITYS

  1. Kirkkoneuvosto tilaa kustannusarvion Kokemäen seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeesta ARK-pääpiirustuksiin perustuen A-Insinöörit Oy:ltä.
  2. Kirkkoneuvosto käsittelee kustannusarvion ennen kirkkovaltuuston kokousta ja esittää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi ennen ARK-pääpiirustusten hyväksymistä kirkkovaltuustossa.

Samoin keskustelussa on todettu, että peruskorjaushankkeen kustannuksia arvioitaessa voidaan käyttää apuna A-Insinöörien 18.3.2014 laatimaa kustannusarviota päivittämällä se nykyarvoon.

Samoin seurakunta voi käyttää arviona A-Insinöörien 6.9.2019 tekemää laskelmaa peruskorjauksen ennakoidusta arvosta (kn 162§/2019).

Jostain syystä kirkkoneuvosto päätti olla noudattamatta omaa päätöstään peruskorjaushankkeen kustannussuunnittelijavalinnasta.

Keskustelun perusteella esittelijä teki muutoksen päätösesitykseensä.

Kirkkoneuvosto päättää viedä ARK-pääpiirustukset kirkkovaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen urakkalaskentaan, jolloin saadaan peruskorjaushankkeen todellinen hinta.

Sen pohjalta tehdään rahoitussuunnitelma ja mahdollinen rakentamispäätös.

Tämän muutoksen syytä en tiedä, voin vain arvailla.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti viedä ARK-pääpiirustukset kirkkovaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen urakkalaskentaan, jolloin saadaan peruskorjaushankkeen todellinen hinta. Sen pohjalta tehdään rahoitussuunnitelma ja mahdollinen rakentamispäätös.

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut.

Tätä asiaa ei siis ole tämän valtuuston käsittelyssä ollenkaan, vaan kirkkoneuvosto päätti pimittää tämän asian kirkkovaltuustolta.

Edelleen haluan korostaa, että kirkkoneuvostossa päätös ei ollut yksimielinen, kirkkoneuvoston jäsen Tuija Paavola jätti asiasta eriävän mielipiteen, jossa hän tuo esille pykälän esittelyssä olleet asiat, kustannussuunnittelijan valinnan, päätöksen tekijöille on annettava kaikki tieto, siis myös kustannusarvio ennen päätöksentekoa,

Eriävässä mielipiteessä todetaan, että seurakunnan tilinpäätös on ollut useamman vuoden alijäämäinen ja jäsenmäärän pienenemisestä johtuen verotulot pienenevät. Onhan mitä ilmeisemmin käynnissä koko itsenäisyyden ajan suurin taloudellinen ja henkinen kriisi.

Arvoisa puheenjohtaja, mainitsin aiemmin kirkkoneuvoston käsittelyn osalta A-insinöörien, siis kirkkoneuvoston kustannuslaskentaan valitseman yrityksen laskemasta tavoitehinnasta. Arvio on päivitetty 6.9.2019 ja rakennuksen korjausaste 69,4%.

Taas päättäjänä ihmettelen ja yhdyn kirkkoneuvoston jäsenen Tuija Paavolan eriävän mielipiteen perusteisiin, en siis ymmärrä miksi tälle valtuustolle ja seurakuntalaisille ei kerrota avoimesti kustannustasosta.

Veroton hinta hankesuunnitelman mukaiselle korjaukselle 2.839.000 euroa ja verollisena 3.520.000 euroa.

Minusta oli aivan perusteltua, että vastuullinen virkamies talousjohtaja esitti, että ennen valtuustokäsittelyä A-insinöörit olisi laskenut kustannusarvion valtuustolle.

Käynnissä oleva korona –kriisi pudottaa voimakkaasti seurakunnan verotuloja.

Olemme huteralla pohjalla myös taloudellisesti. Valtuutetuille pitää tuoda esille myös muut vaihtoehdot seurakunnan kiinteistöjen osalta, kuten toimintojen ja koko henkilöstön siirtyminen siirtyminen vuokratiloihin ja muitakin vaihtoehtoja on. Nyt tätä ajetaan kuin käärmettä pyssyyn.

Arvoisa puheenjohtaja

Samalla esitän, että tämä puheenvuoro kirjataan pöytäkirjaan käsiteltävään pykälään §6/2020.

1.4.2020

Paavo Valtanen

Seurakunnan parhaaksi valtuustoryhmän puheenjohtaja


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.