20.06.2016 · · 0

Ylimääräinen piispantarkastus

Tiedote Kokemäen seurakunnan ylimääräisestä piispantarkastuksesta. Sisältää piispa Kalialan raportin ja muutaman tiedotusvälineen artikkelin samasta raportista. Valitettavasti tiedotusvälineiden edustajien kirjoitukset Kokemäen seurakunnasta ja viestinnästä osoittavat tiedotusvälineisen asenteellisuudesta Kokemäen seurakuntaa kohtaan. Toimittajien työskentely ei ole mielestäni täyttänyt myöskään hyvän journalismin periaatteita. Piispa Kaarlo Kalliala piti Kokemäen seurakunnassa ylimääräisen hallinnon ja talouden tarkastuksen kesäkuun 7. ja 10. päivänä. Tarkastuksen tavoitteena oli tukea seurakuntaa toimintakulttuurin parantamisessa.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 15.6.2016

Tiedote Kokemäen seurakunnan ylimääräisestä piispantarkastuksesta

Piispa Kaarlo Kalliala piti Kokemäen seurakunnassa ylimääräisen hallinnon ja talouden tarkastuksen kesäkuun 7. ja 10. päivänä. Tarkastuksen tavoitteena oli tukea seurakuntaa toimintakulttuurin parantamisessa.

Kokemäen seurakunnassa suoritettiin edellinen piispantarkastus lokakuussa 2011. Silloisessa piispantarkastusraportissa kiinnitettiin huomiota hallintoon, kiinteistöihin ja henkilöstön määrään. Nyt tehty tarkastus osoittaa, että seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa, henkilöstön määrä on riittävä ja seurakunnan toiminta hyvää ja asiallista. Myös hallintorakennetta on onnistuttu keventämään ja kiinteistöstrategia on tehty.

Tarkastus osoitti, että Kokemäen seurakunnan ongelmat liittyvät hallinnon toimintakulttuuriin. Päätöksentekoa on vaikeuttanut epäluottamuksen ilmapiiri, ja ristiriidat ovat henkilöityneet. Erityisesti ristiriitaa ovat aiheuttaneet seurakunnan kiinteistöjä koskevien päätösten valmistelu ja toimeenpano.

Nyt pidetyssä tarkastuksessa kävi ilmi, että seurakunnan johtavat viranhaltijat ovat hoitaneet tehtävänsä asianmukaisesti. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston selvän enemmistön luottamus. Tarkastuksessa ei havaittu, että seurakunnan hallintoelimet olisivat päättäneet kiinteistöihin liittyvistä asioista virheellisessä järjestyksessä.

Seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa eikä aloitteiden käsittelyä pyritä viivyttämään. ”Hyvään hallintotapaan kuuluu erottamattomasti, että oikeassa järjestyksessä syntynyttä päätöstä noudatetaan eikä sen toimenpanoa pyritä estämään tai vaikeuttamaan, vaikka sitä pitäisikin sisällöltään vääränä”, toteaa piispa tarkastuslausunnossaan.

Tarkastusraportissaan piispa Kalliala peräänkuuluttaa selvää työnjakoa: ”Luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on seurakunnassa omat tehtävänsä ja velvollisuutensa. Niitä varten heidät on valittu ja ne heidän tulee hoitaa seurakunnan parhaaksi”.

Toiseksi piispa kehottaa luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kiinnittämään huomiota avoimeen viestintään. Piispantarkastusraportissa edellytetään, että seurakunnan on päivitettävä viestintäohje sekä aktiivisesti edistettävä keskustelevaa, kuuntelevaa ja keskinäiselle kunnioitukselle rakentuvaa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria.

Kolmanneksi seurakunnan on täydennettävä kiinteistöstrategiaansa. Siinä on nykyistä selvemmin linjattava, mitä ”toiminnan ja talouden sopeuttaminen” merkitsee ja miten se toteutetaan.

Seurakunnan tulee puolen vuoden kuluessa toimittaa tuomiokapitulille selvitys, mihin toimenpiteisiin seurakunnassa on tarkastuksessa annetun palautteen johdosta ryhdytty.

Tarkastuksessa piispaa avustivat pappisasessori Tapani Erämaja ja lakimiesasessori Matti Mäkinen. Tarkastuksen notaarina toimi hiippakuntapastori Pauliina Järvinen.

Lisätietoja: lakimiesasessori Matti Mäkinen p. 0400 774311.

 

Tiedotusvälineet

Olen tänään 4.8.2016 päätoimittaja  Timo Simulan pyynnöstä poistanut  tiedotusvälineiden suorat lainaukset. Referoin niitä myöhemmin.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.